Uw persoonlijke NAW-gegevens zoals naam, adres, woonplaats en email gebruik ik om u een nota te kunnen sturen.
 Deze gegevens moet ik zeven jaren bewaren voor de belastingdienst. 

U geeft mij ook persoonlijke informatie over uw leven, in een intakeformulier of tijdens gesprekken.
 Daarvan leg ik een dossier aan.

Dat dossier vernietig ik (ongeveer) een jaar na ons laatste gesprek. 
Ook de gegevens van het intakeformulier wis ik na een jaar van mijn computer, of zoveel eerder als u wenst. 

U kunt bijvoorbeeld tijdens het gesprek aangeven dat u wenst dat ik het intakeformulier onmiddellijk na het laatste gesprek wis.
Ook kunt u aangeven dat ik de aantekeningen van ons gesprek direct na het gesprek door de schredder haal.
 Desgewenst doe ik dat waar u bij staat.

Tevens krijgt u als u klant bent, mijn nieuwsbrief opgestuurd.

 U kunt zich daarvoor simpel afmelden in de nieuwsbrief zelf, ook kunt u dan aangeven dat u geen enkele mail meer van mij meer wenst te ontvangen.

Ik doe mijn best om mijn werkkamer, dossierkast, computer, laptop, back-up schijf en mobiel zoveel mogelijk te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

 Door een afspraak met mij te maken of deel te nemen aan een workshop of opleiding, geeft u aan akkoord te zijn met deze privacyverklaring.