Familieopstellingen
Familie-opstellingen is een therapeutische methodiek die bijzonder effectief en toepasselijk is voor alles wat te maken heeft met vragen rond persoonlijke relaties, ziekte, succes, enz.

Wil jij je leven volluit leven maar loop je vast?

Dan is dit wellicht iets voor jou.
Vaak vragen mensen zich af hoe het toch mogelijk is dat ze niet lekker draaien terwijl ze toch een prima jeugd gehad hebben, een lieve moeder en vader en broers en of zussen en er feitelijk niets ernstigs is gebeurd in dat leven en toch… Is er ergens iets mis gegaan?

Het familiesysteem volgens B Hellinger:

Er is een jij en in jouw familiesysteem ben je verbonden met je ouders, je grootouders, je bet-overgrootouders en je bet-betovergrootouders die achter je staan.  Naast je staan je evt broers en je zussen. Alles wat deze mensen hebben meegemaakt heeft invloed op je. Positieve maar ook de negatieve dingen. Al deze mannen en vrouwen horen er bij.
De mannen geven hun manlijke energie door van vader op zoon. De vrouwen geven hun vrouwelijke energie door van moeder op dochter. Maar uiteindelijk ontvangen we levensenergie vanuit het geheel.

Ordening

Het is belangrijk dat je in dit systeem de juiste plaats inneemt.
Sta je op de plaats van iemand anders dan noemen we dat een verstrikking. Het gevoel dat daarbij hoort is angst voor straf., het niet goed doen. Neem je je eigen plaats in de ordening in dan ervaar je gewetensvolheid,  trouw en opluchting, ruimte!

Binding.

Je bent verbonden met je systeem. Is de binding niet goed dan ervaar je uitsluiting en afstand. Als je verbonden bent ervaar je geborgenheid en nabijheid.

Balans

Het is belangrijk om aan de mensen om je heen te kunnen geven. En te kunnen nemen.
Maar het geven moet in evenwicht zijn met wat je neemt. Is er geen balans dan ervaar je plicht (Je moet ergens aan voldoen). Als er balans is ervaar je vrijheid.

Het systemische geweten

De onbewuste kracht die binnen het system werkzaam is noemen we het geweten van het systeem. Het systemische geweten streeft naar heelheid van de drie aspecten binding, ordening en balans. Het systemische geweten is niet direct aanwijsbaar maar wordt door iedereen in het systeem gevoeld als een “Onderstroom”. Je doet of ervaart dingen die je niet vanuit de realiteit kunt verklaren.
In een opstelling wordt de invloed van het systemische geweten zichtbaar…en kan heling plaatsvinden..
Verbonden, op de juiste plaats, in balans.

Ik ben zeer beïnvloed door de manier van werken van Stephen Victor en Bert Hellinger (De manier waarop zij werken raakt tot in het diepst van mijn ziel. )
De grondlegger Bert Hellinger zegt over het werk: “Dit is zielswerk. Als je het hart raakt is dat al genoeg”.
Ik hou er niet van om op een psychologische manier te werk te gaan en heb geleerd en ervaren dat het lichaam zo goed weet wat er te ervaren en te doen is dat veel woorden afbreuk kunnen doen aan het proces omdat het sturend kan werken. Het mooiste en diepgaand is het als het veld het werk doet.  Energie in beweging komt.
Via opstellingswerk haal je het onbewuste naar het bewuste toe. Je zoomt als het ware in op waar je in je leven mee worstelt of tegenaan loopt, vaak keer op keer. Het geeft weer welke zaken uit het verleden maken dat het nu niet werkt. Wel is het zo dat doordat het zo is je extra kracht kunt ontwikkelen door voorvallen uit het verleden.
We zijn sterk verbonden met onze voorouders, of we het nu willen of niet en alles wat onverwerkt is overgebleven komt gedeeltelijk bij ons terecht en iedereen draagt er iets van mee.  Deze loyaliteiten zorgen ervoor dat we in de buurt blijven van wat in de familie als normaal wordt beschouwd. Als bv voorouders een heel moeilijke relatie hebben gehad, zoeken we onbewust mensen waardoor we een vergelijkbaar leven leven…er zijn vaak verbindingen met oud zeer als we heel diep in ons ervaren dat het leven nu eenmaal zo is: mannen zijn nu eenmaal zo! Vrouwen zijn nu eenmaal zo! Het leven is nu eenmaal zo dat ik heel hard moet werken! We voelen ons “goed” als we zijn zoals onze voorouders en ook hun problemen delen. Dat gebeurt heel onbewust. We zijn ons van het topje bewust. Je kent de vergelijking met een ijsberg waarvan het topje zichtbaar is boven de waterlijn en eronder zich een gigantisch massieve berg bevindt. In de onderstroom delen we de problematieken van onze voorouders.
Via opstellingen maak je dit bewust.

In de avonden die ik faciliteer gaan we op ontdekkingstocht en nodig ik je uit om verschillende aspecten van ons zijn in het licht te brengen. Dat doen we door middel van een thema.