Helende reis voor kinderen

Reizen is een traject!

Een geweldige, zeer rijke, invloedrijke ervaring waardoor de kinderen in hun kracht en potentie komen te staan en zicht krijgen in de zin van hun ervaringen. De helende reis brengt ze terug bij hun essentie, kracht en potentie op een hele speelse manier. De kinderen bepalen zelf waar aan gewerkt wil worden, daarin wordt niet gestuurd. De ervaring leert dat kinderen het heerlijk vinden, er plezier aan beleven en meestal graag terug komen omdat ze voelen en merken dat het hen werkelijk helpt en steunt!!

De Reis:

In deze hectische, haastige wereld hebben kinderen van nu het niet gemakkelijk. Hun inzichten zijn scherp en ze hebben ons volwassenen en de wereld om zich heen als voorbeeld. Soms strookt dat voorbeeld niet met wat er werkelijk in hen voelbaar is…Ze doen hun best om aan de verwachtingen te voldoen. Dat lukt niet altijd en teleurstelling, angst, boosheid, eenzaamheid, verlegenheid enz. steken de kop op en worden onderdrukt. Dit kan zich uiten in gedrag of fysieke klachten.

De reis duurt ongeveer een uur. Investering €50.-

Problemen zoals pesten, gepest worden, zindelijkheid, verwerking van rouw, scheiding, niet goed kunnen mee komen op school, moeite met autoriteit, alle etiketten die kinderen krijgen toebedeeld waar ze last van hebben komen voor de reis in aanmerking.

Recente artikelen (download in PDF):
 De kracht van het kampvuur , Het verhaal van Tom Lambert door Beverly Lambert